Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biomittaukset, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Lekkala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen.
- Hän kykenee toimimaan työelämässä biomittaustekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä sekä biomittaustekniikkaa koskevien ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä.
- Hänellä on riittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä valmiudet toimia monitieteisessä yhteisössä.
- Opiskelija pystyy suunnittelemaan, mallintamaan ja toteuttamaan biotieteisiin liittyviä mittausjärjestelmiä ja analytiikkatuotteita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biomittaukset 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ACI-51406 Microfluidics 5 op
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op
ASE-7816 Biosensors 5 op
BME-2206 Instrumentation in Clinical Chemistry 5 op
BME-2706 Analysis of Bioelectric Phenomena 4 op
Yhteensä 20 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-51306 Microrobotics and microactuators 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op
BME-1186 Biomedical Engineering Laboratory Course 4 op
BME-2106 Measurements and Analysis of Physiological Systems 5 op
BME-2516 Electronics in Bioelectrical Applications 6 op
BME-2636 Medical Image Analysis 5 op
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op
MIT-4051 Piianturien suunnittelu 8-9 op
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op

Lisätiedot

Biomittausten syventävien opintojen kokonaisuus tarjoaa poikkitieteellisen näkökulman biotekniikkaan ja yhdistää siihen uutta mittaustekniikkaa sekä älykkäitä mikrojärjestelmiä. Opintokokonaisuus painottuu biosähköisiin ja biokemiallisiin mittauksiin ja niissä käytettäviin antureihin. Biomittaustekniikan opintokokonaisuuteen on suositeltavaa sisällyttää opintoja, jotka antavat hyvän pohjan sähköisten, fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtämiselle. Keskeisiä asioita opintokokonaisuudessa ovat anturien mallinnus ja rakenteet, biosähköisten ja biokemiallisten mittausten menetelmät ja sovellukset, mittauskohteisiin kytkeytyminen, syntyvän signaalin ja sen ominaisuuksien ymmärtäminen, mittausinformaation epävarmuuden ymmärtäminen ja epävarmuutta sisältävän mittaustiedon hyödyntäminen. Opintokokonaisuus antaa valmiuden erilaisten mittausjärjestelmien ja anturituotteiden suunnittelu- ja kehitystehtäviin sekä auttaa muodostamaan perustan, jonka avulla kriittinen mittausjärjestelmien suorituskyvyn arviointi onnistuu.

Viimeksi muokattu29.03.2011