Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biomateriaalitekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia biolääketieteeseen liittyviä ongelmia ja formuloida ne siten, että voi löytää niihin ratkaisuja materiaalitekniikkaa ja muita tekniikan aloja soveltamalla.
- Opiskelija kykenee työskentelemään kansainvälisessä ja monitieteisessä lääketieteellisen tekniikan alueen yhteisössä ja omaa hyvät tiedot ja taidot biomateriaalitieteistä ja -tekniikasta.
- Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää biohajoaviin polymeereihin, biokeraameihin ja komposiitteihin perustuvia biomateriaalien rakenteita ja laitteita.
- Opiskelija osaa valmistaa edellä mainittuihin biomateriaaliryhmiin perustuvia rakenteita ja laitteita ja tutkija ja analysoida niiden ominaisuuksia.
- Opiskelija kykenee löytämään ja seuraamaan lääketieteellisten laitteiden valmistukseen ja tuotteistamiseen liittyvät säädökset ja standardit.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biomateriaalitekniikan sivuaine 25 op Suositeltava
Materiaalitekniikka 25 op Pakollinen
Tekniset polymeerit ja tekstiilit 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Diplomityöseminaari BME-1806 Master's Seminar on Biomedical Engineering on pakollinen niille, jotka tekevät diplomityön tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet
BME-1157 Biomedical Engineering: Signals and Systems 2 op
BME-1177 Biomedical Engineering: Research and Productization 2 op
BME-1796 Product Development of Biomedical Devices 5 op
BME-4106 Biodegradable Polymers 5 op
BME-4156 Biodegradable Polymers Laboratory Course 5 op
BME-4206 Bioceramics and their clinical applications 4 op
BME-4606 Drug Delivery Devices 4 op
Yhteensä 27 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia 6 op
BME-1250 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op
BME-1306 Commercialization in Biomedical Engineering 4 op
BME-1506 Research Project in Biomedical Engineering 5 op
BME-1750 Biolääketieteen tekniikan portfoliokurssi 2 op
BME-4806 Implantology 3 op
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op
KEM-3150 Polymeerikemian työt 5 op
MEC-1030 CAD jatkokurssi 4 op
MOL-6100 Polymeerien reologia 4 op
MOL-6616 Degradation of Polymers 5 op
TETA-2400 Laatujohtaminen 4 op

Lisätiedot

Biomateriaalit ovat biosfääriin sopeutuvia joko synteettisiä tai luonnosta peräisin olevia materiaaleja, ja niille on ominaista, että ne voidaan palauttaa (esim. kompostoimalla) luonnon kiertokulkuun ja/tai ne ovat kudosystävällisiä. Biomateriaalitekniikka syventyy biomateriaalien, kuten biohajoavien polymeerien ja biokeraamien, biolääketieteellisiin sovelluksiin, niiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen. Biomateriaalitekniikan pääaineopiskelijoille suositellaan myös bioteknologian, lääketieteen, farmasian, polymeerikemian, materiaalien (esim. tutkimus), kuvantamisen tai koneensuunnittelun opintoja.

Viimeksi muokattu30.03.2011