Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biolääketieteen instrumentointi, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jari Hyttinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia potilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä solu- ja kudostason lääketieteellisiä ongelmia ja osaa formuloida ne siten, että voi löytää niihin ratkaisuja erityisesti sähkötekniikkaa, mittaustekniikkaa tai tietotekniikkaa soveltamalla.
- Opiskelija osaa soveltaa sähkötekniikkaa ja sitä lähellä olevia muita tekniikan aloja lääketieteellisten mittaus- ja hoitolaitteiden ja mittausjärjestelmien analysointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.
- Opiskelija tuntee lääkintälaitteiden suunnitteluun, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvät erityispiirteet, säädökset ja viranomaismääräykset ja osaa soveltaa niitä lääketieteellisten laitteiden tuotekehitykseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Lääketieteellinen tekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Diplomityöseminaari BME-1806 Master's Seminar on Biomedical Engineering on pakollinen niille, jotka tekevät diplomityön tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BME-1250 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op IV  
BME-1796 Product Development of Biomedical Devices 5 op IV  
BME-2106 Measurements and Analysis of Physiological Systems 5 op IV  
Yhteensä 13 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 9 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
BME-2506 Physics and Engineering in Medical Therapy 5 op
BME-2516 Electronics in Bioelectrical Applications 6 op
BME-2626 Processing of Physiological Signals 5 op
BME-2706 Analysis of Bioelectric Phenomena 4 op
BME-2716 Modelling of Physiological Systems 5 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BME-1306 Commercialization in Biomedical Engineering 4 op
BME-1506 Research Project in Biomedical Engineering 5 op
BME-1750 Biolääketieteen tekniikan portfoliokurssi 2 op
BME-2206 Instrumentation in Clinical Chemistry 5 op
BME-3206 Medical Imaging Methods 6 op
BME-5106 Cellular Interactions 5 op

Lisätiedot

Biolääketieteen instrumentointi perehdyttää lääketieteellisissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä sekä biolääketieteellisessä tutkimuksessa käytettävien instrumentointijärjestelmien vaatimuksiin, rakenteisiin ja niiden suunnitteluun. Tällaisia ovat esim. fysiologisten signaalien mittausjärjestelmät, lääketieteelliset kuvausjärjestelmät sekä lääketieteelliset hoitolaitejärjestelmät. Lääketieteellisten laitteiden tutkimuksen, tuotekehityksen sekä tuotteistamisen kannalta on tärkeätä tuntea myös erilaiset säädökset ja viranomaismääräykset. Opinnot antavat myös hyvän teoreettisen perustan lääketieteellisen tekniikan alan tutkimukselle. Lääketieteellisen instrumentoinnin opintoja tukevia aineita ovat mm. elektroniikka, elektroniikan tuotesuunnittelu, mittaustekniikka, signaalinkäsittely, laskennallinen systeemibiologia, matematiikka ja teknillinen fysiikka.

Viimeksi muokattu30.03.2011