Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Biokuvantaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Eskola, Ilpo Vattulainen, Ulla Ruotsalainen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia biotekniikkaan, systeemibiologiaan ja biolääketieteeseen liittyviä ongelmia ja formuloida ne siten, että voi löytää niihin ratkaisuja biokuvantamista, kuvan käsittelyä ja analysointia soveltamalla.
- Opiskelija osaa hyödyntää fysiikkaan ja energian ja biologisen aineen välisiin vuorovaikutuksiin liittyvää tietämystään biokuvantamiseen.
- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia biokuvantamisen menetelmiä solu- ja kudostason rakenteiden, ilmiöiden ja toimintojen tutkimiseen.
- Opiskelija osaa valita ja soveltaa erilaisia kuvan käsittely- ja analyysimenetelmiä erityyppisiin biologisiin kuviin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biomittaukset 25 op Suositeltava
Ympäristöbiotekniikka (B) 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

BME-1806 on pakollinen, vain jos tekee diplomityön biokuvantamisen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet
BME-1806 Master's Seminar on Biomedical Engineering 2 op
BME-3206 Medical Imaging Methods 6 op
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op
SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op
Yhteensä 17 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään kokonaislaajuuteen (30 op) vaihtoehtoisilla opintojaksoilla, joilla opiskelija voi suunnata opintojaan joko kudostason tai solutason biokuvantamiseen.

Valittava vähintään 13 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BME-1506 Research Project in Biomedical Engineering 5 op 3  
BME-2636 Medical Image Analysis 5 op 1  
BME-2716 Modelling of Physiological Systems 5 op 3  
BME-5106 Cellular Interactions 5 op 2  
FYS-1400 Optiikka 5 op 2  
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op 2  
FYS-5410 Laserfysiikka I 4 op 2  
FYS-5420 Laserfysiikka II 4 op 2  
FYS-7200 Biologinen fysiikka 5 op 2  
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op 3  
SGN-3507 Introduction to Medical Image Processing 5 op 1  

1. Kudostason kuvantaminen
2. Solutason kuvantaminen
3. Kudos- ja solutason kuvantaminen

Lisätiedot

Kuvainformaatiota tuottavat lääketieteelliset kuvantamismenetelmät sekä mikroskopiamenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. Ne tarjoavat uudenlaista tietoa kudosten, solujen ja molekyylien ominaisuuksista ja toiminnasta, jota voidaan hyödyntää mm. biologiseen, biolääketieteelliseen ja kudosteknologiseen tutkimuksessa ja diagnostiikassa. Tämä edellyttää myös tehokkaiden kuvan käsittely- ja analysointimenetelmien sekä fysiikan hyödyntämistä. Biokuvantamisen syventävät opinnot tarjoavat poikkitieteellisen näkökulman biolääketieteen tekniikkaan ja biotekniikkaan yhdistämällä kuvan muodostamiseen liittyvän fysiikan, kuvaan perustuvan kudosten ja solujen laskennallisen mallinnuksen sekä kuva-analyysin menetelmiä.

Viimeksi muokattu29.03.2011