Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaation tietotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Koivisto, Seppo Kuikka

Osaamistavoitteet

- Automaation tietotekniikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmistoilla toteutettavan automaation hajautuksen ohjattaviin laitteisiin, niiden keskinäisen yhteistoiminnan sekä tuotannon hallinnan liiketoimintalähtöisen integraation.
- Opiskelija osaa kehittää teollisuuden hajautettuja, sulautettuja ja reaaliaikaisia automaatiojärjestelmiä ja -sovelluksia. Hän osaa määritellä ja mallintaa kehitettäviä automaatiosovelluksia olio-, komponentti- ja sovelluspalvelupohjaisen mallinnuksen menetelmin.
- Opiskelija ymmärtää miten jokainen tietoliikennettä hyödyntävä kokonaisuus on hallintaa vaativa järjestelmä.
- Opiskelija osaa hyödyntää menestyksellä automaation ohjelmisto- ja tietoverkkotekniikan nopeasti uudistuvia toteutustekniikoita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Ohjelmistotekniikka 25 op Suositeltava Vaihtoehtoinen Systeemitekniikalle.
Systeemitekniikka 25 op Suositeltava Suositeltavin vaihtoehto - vuonna 2010 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-7010 on suoritettava, mikäli opiskelija tekee diplomityön automaation tietotekniikasta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio 5 op IV  
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät 5 op IV  
ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut 5 op IV  
ASE-6070 Automaation ohjelmistot ja verkot 5 op V  
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op V  
Yhteensä 21 op  

Täydentävät opintojaksot

Automaation turvallisuus (ASE-7610) sekä automaatiotekniikan koulutusohjelman muihin syventäviin opintoihin johdattavat opintojaksot (ASE-2310, ASE-2410, ASE-2510) sekä muut automaatiotekniikan ja tietotekniikan opintojaksot (opintojaksoluettelo täydennetään suositeltavilla, kunakin lukuvuonna tarjolla olevilla opintojaksoilla).

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op
ASE-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op
ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet 5 op
ASE-4030 Prosessien hallinnan sovellukset 8 op
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
OHJ-1500 Turvallinen ohjelmointi 3-6 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op
OHJ-3900 Ohjelmistoprojektin johtaminen 8 op

Lisätiedot

Vuonna 2010 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Automaatiotoimialan tarpeisiin suuntautuvan tietoverkko- ja ohjelmistotekniikan opiskelu käyttää tuekseen yleisiä automaatio-, tietoverkko- ja ohjelmisto-opintoja, joita voidaan sisällyttää opintokokonaisuuden valinnaisiin ja täydentäviin opintojaksoihin. Opintokokonaisuutta voi suunnata myös teollisuustalouteen sekä automaation lukuisille sovellusalueille täydentävien opintojaksojen tarkoituksenmukaisilla valinnoilla.

Viimeksi muokattu25.01.2012