Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaation ohjelmistotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Kuikka

Osaamistavoitteet

- Automaation ohjelmistotekniikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ohjelmistoilla toteutettavan automaation hajautuksen ohjattaviin laitteisiin, niiden keskinäisen yhteistoiminnan sekä tuotannon hallinnan liiketoimintalähtöisen integraation.
- Opiskelija osaa kehittää teollisuuden hajautettuja, sulautettuja ja reaaliaikaisia automaatiojärjestelmiä ja -sovelluksia.
- Opiskelija osaa määritellä ja mallintaa kehitettäviä automaatiosovelluksia olio-, komponentti- ja sovelluspalvelupohjaisen mallinnuksen menetelmin.
- Opiskelija osaa hyödyntää menestyksellä automaation ohjelmistotekniikan nopeasti uudistuvia toteutustekniikoita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Automaation tietotekniikka 25 op Suositeltava Suositeltavin valinta - vuonna 2009 ja sitä ennen opintonsa aloittaneille.
Ohjelmistotekniikka 25 op Suositeltava Vaihtoehtoinen Automaation tietotekniikalle.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-7010 on pakollinen niille, jotka tekevät diplomityön automaation ohjelmistotekniikasta.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ACI-21050 Tuotannon informaatiojärjestelmien integrointi 5 op 1  
ACI-32020 Automaation reaaliaikajärjestelmät 7 op  
ACI-32040 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut 7 op  
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op  
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op 1  
Yhteensä 24 op  

1. Molempien valintaa suositellaan (ks. kohta Täydentävät opintojaksot).

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op
ACI-21110 Panosprosessien automaatio 4 op
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op
OHJ-3900 Ohjelmistoprojektin johtaminen 8 op

Lisätiedot

Automaatiotoimialan tarpeisiin suuntautuva ohjelmistotekniikan opiskelu tarvitsee tuekseen yleisiä automaatio- ja ohjelmisto-opintoja, joita on sisällytetty sekä opintokokonaisuuden pakollisiin että täydentäviin opintojaksoihin. Haluttaessa opintokokonaisuutta voi suunnata myös teollisuustalouteen sekä automaation lukuisille sovellusalueille täydentävien opintojaksojen tarkoituksenmukaisilla valinnoilla. Opintokokonaisuus soveltuu vuonna 2009 tai aiemmin opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu05.02.2011