Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Automaatio- ja informaatioverkot, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Koivisto

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee yleiskuvan ja kokonaisnäkemyksen tietoverkkopohjaisen automaation erityispiirteistä sekä siihen liittyvästä säätöteoriasta.
- Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää syventävää tietämystä joltain opiskelijan valitseman tietoverkkopohjaisen automaation osa-alueelta
- Opiskelija osaa soveltaa ja kehittää hajautettua tietoverkkopohjaista automaatiota.
- Opiskelija osaa analysoida ja arvoida lukemaansa tuottamaansa tietoa tieteellisen ajattelun kautta ja soveltaa sitä tutkimustehtävään. Opiskelija osaa toimia alueen tutkijantehtävissä kansainvälisellä tasolla.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaation tietotekniikka 25 op Suositeltava
Hajautetut järjestelmät 25 op Suositeltava

Toinen esitietokokonaisuus riittää. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-7010 pakollinen vain niille, jotka tekevät diplomityön automaatio- ja informaatioverkoista.

Opintojakso Opintopisteet
ACI-31070 Automaatioverkkojen erityiskysymyksiä 5 op
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio 5 op
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 11 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Kursseista ASE-2110, ACI-20030, ACI-20030, ACI-21030 ja ACI-32020 tulee sisällyttää pitkään aineeseen vähintään kaksi. Vanhemmille opiskelijoille kurssin ASE-2110 tilalle käy ACI-20020 Digitaalinen säätö.

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op
ACI-32020 Automaation reaaliaikajärjestelmät 7 op
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op

Täydentävät opintojaksot

Soveltuvin osin myös muut automaatiotekniikan opintojaksot. Aineopettajat voivat hyväksyä kokonaisuuteen myös muita opintoja. Erityisesti tietoliikennetekniikan ja ohjelmistotekniikan sekä syventäväksi tietoverkko pohjaisen automaation osa-alueeksi valittua aihepiiriä tukevat opinnot ovat suositeltavia. Alla olevassa listassa esimerkkinä tyypillisiä valintoja.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ACI-21050 Tuotannon informaatiojärjestelmien integrointi 5 op
ACI-32020 Automaation reaaliaikajärjestelmät 7 op
ACI-32040 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut 7 op
ACI-41030 Neuro- sumeat järjestelmät 5 op
ACI-41050 Sumea laskenta 4 op
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä 1-10 op
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät 3 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät 5 op
TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TKT-1111 Tietokonearkkitehtuuri 1 5 op
TKT-2536 Introduction to Satellite Positioning 5 op
TKT-3541 SoC-alustat 5 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op
TLT-2707 Network Simulation Techniques 3-6 op
TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi 6-8 op
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op

Lisätiedot

Syventävät opinnot perehdyttävät opiskelijan aineopintoja syvällisemmin langatonta tietoliikennettä, hajautettuja tietokoneverkkoja ja kenttäväyliä hyödyntävään automaatioon. Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu31.03.2011