Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Arkkitehdin tutkinnon syventävät opinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Arkkitehdin tutkinnon syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Markku Hedman

Osaamistavoitteet

- Syventävät opinnot perehdyttävät opiskelijat aineopintoja syvällisemmin johonkin arkkitehdin ammattialan keskeiseen tehtäväkokonaisuuteen ja antavat hänelle valmiuksia ratkaista suunnittelu- ja tutkimusongelmia, joihin hänellä ei ole aiemmin opittuja malleja. Syventäviin opintoihin sisältyy saavutetun kypsyyden osoittamiseksi tehtävä diplomityö.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Arkkitehdin tutkinnon pakolliset aineopinnot 46 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Arkkitehtuuri / Diplomityö 30 op

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Pakollisena valitaan yksi jatkokurssi A ja siihen liittyvä jatkokurssi B, joiden aihepiiristä opinnäytetyö suositellaan tehtävän. Samasta aiheesta tehdyn jatkokurssin A ja B aihealueen syventävän ammattikurssin (1 kpl) voi sijoittaa syventäviin opintoihin.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
AHT-3450 Arkkitehtuurin historian syventävä ammattikurssi 2 4 op V  
AHT-3510 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi A 10 op V  
AHT-3550 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi B 5 op V  
AHT-5300 Arkkitehtuurin tilateoriat 6 op V  
ARS-1210 Korjausrakentamisen jatkokurssi A 10 op V  
ARS-1250 Korjausrakentamisen jatkokurssi B 5 op V  
ARS-1500 Arkkitehti pääsuunnittelijana 8 op V  
ARS-1510 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-10 op V  
ARS-3450 Asuntosuunnittelun syventävä ammattikurssi 4 op V  
ARS-3510 Asuntosuunnittelun jatkokurssi A 10 op V  
ARS-3555 Asuntosuunnittelun jatkokurssi B 5 op V  
ARS-4350 Rakennussuunnittelun syventävä ammattikurssi 4 op V  
ARS-4510 Rakennussuunnittelun jatkokurssi A 10 op V  
ARS-4550 Rakennussuunnittelun jatkokurssi B 5 op V  
AYS-1500 Modernin kaupunkisuunnittelun teoria ja historia 5 op V  
AYS-2450 Yhdyskuntasuunnittelun syventävä ammattikurssi 2 4 op V  
AYS-2510 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A 10 op V  
AYS-2550 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi B 5 op V  

Viimeksi muokattu24.02.2011