Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietotekniikan sivuaine, 60 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettajankoulutuksen sivuaineet

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee tietotekniikan alan peruskäsitteet.
- Opiskelija pystyy tekemään pienimuotoisia ohjelmia.
- Opiskelija pystyy toimimaan tilaajan edustajana tietotekniikkahankinnoissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op  
OHJ-1100 Ohjelmointi I 4 op 1  
OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1 5 op 1  
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op 1  
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 6 op 1  
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op  
Yhteensä 28 op  

1. Valitaan joko OHJ-1100 ja OHJ-1150 tai OHJ-1110 ja OHJ-1160.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 6 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
MATHM-37100 Johdatus hypermediaan 3 op
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op

Täydentävät opintojaksot

Valitaan näistä tai mistä tahansa MATHM, IHT, OHJ, SGN. TITA, TKT tai TLT -alkuisista opintojaksoista, jotka eivät sisälly opiskeltaviin aine- tai syventäviin opintoihin siten, että vaihtoehtoisia ja täydentäviä opintojaksoja tulee yhteensä 18 op. Kokonaisuus täydennetään 60 op laajuuteen suorittamalla 25 op laajuinen aineopintokokonaisuus joko hajautetuista järjestelmistä tai ohjelmistotekniikasta.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op
TKT-1101 Digitaalitekniikan perusteet 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus sisältää perusopinnot,35 op, ja tietotekniikan aineopintokokonaisuuden 25 op. Aineopintokokonaisuus voidaan valita joko hajautetuista järjestelmistä tai ohjelmistotekniikasta. Opintokokonaisuus on tarkoitettu ainoastaan opettajakoulutuksen sivuaineeksi.

Viimeksi muokattu16.03.2011