Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Matematiikan sivuaine, 62 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettajankoulutuksen sivuaineet

Yhteyshenkilö

Seppo Pohjolainen, Esko Turunen, Sirkka-Liisa Eriksson

Osaamistavoitteet

- Opettajakoulutuksen matematiikan sivuaineopinnot antavat hyvän yleiskäsityksen matematiikasta ja sen soveltamisesta.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MAT-13510 Laaja matematiikka 1u 5 op
MAT-13520 Laaja matematiikka 2u 5 op
MAT-13530 Laaja matematiikka 3u 5 op
MAT-13540 Laaja matematiikka 4u 4 op
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MAT-41150 Algebra 1 5 op
MAT-43650 Matemaattinen analyysi 6 op
Yhteensä 49 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
MAT-20401 Vektorianalyysi 4 op
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen vaihtoehtoisista ja täydentävistä opintojaksoista.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (62)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-33351 Vektorikentät 6 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-55500 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op

Lisätiedot

Matematiikan opetettava sivuaine sisältää seuraavat osakokonaisuudet: Teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman matematiikan perusopinnot (37 op) ja Matematiikka - aineopinnot (25 op).

Viimeksi muokattu23.02.2011