Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietotekniikan pääaine, 128 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettajankoulutuksen pääaineet

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen

Osaamistavoitteet

- Opisekelijalla on yleisnäkemys tietotekniikan mahdollisuuksista ja laaja näkemys ohjelmistotekniikasta.
- Opiskelija pystyy toimimaan osana tietotekniikan toteutusprojektia.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Tietotekniikan pääaine sisältää perusopinnot (35 op), ohjelmistotekniikan aineopinnot (25 op), kandidaatintyön (8 op), ohjelmistotieteen tai -tuotannon syventävät opinnot (30 op) ja diplomityön (30 op).

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op  
OHJ-1100 Ohjelmointi I 4 op 1  
OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1 5 op 1  
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op 1  
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 6 op 1  
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op  
Yhteensä 28 op  

1. Valitaan joko OHJ-1100 ja OHJ-1150 tai OHJ-1110 ja OHJ-1160.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 6 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
MATHM-37100 Johdatus hypermediaan 3 op
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op
TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op

Täydentävät opintojaksot

Valitaan täydentävistä ja vaihtoehtoisista opintojaksoista siten, että pakollisia, vaihtoehtoisia ja täydentäviä tulee yhteensä 35 op. Näiden jälkeen käydään Ohjelmistotekniikan 25 op laajuinen aineopintokokonaisuus, johon tehdään kandidaatintyö, ja joko Ohjelmistotieteen tai Ohjelmistotuotannon syventävät opinnot, joihin tehdään diplomityö.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op
TKT-1101 Digitaalitekniikan perusteet 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ainoastaan DI-opettajankoulutuksen opiskelijoille, jotka valitsevat pääaineekseen tietotekniikan.

Viimeksi muokattu21.06.2011