Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Matematiikan pääaine, 130 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

DI-opettajankoulutuksen pääaineet

Yhteyshenkilö

Seppo Pohjolainen, Esko Turunen, Sirkka-Liisa Eriksson

Osaamistavoitteet

- Opettajankoulutuksen matematiikan pääaineopinnot antavat hyvän ja kattavan yleiskuvan matematiikasta ja hyvät taidot matematiikan soveltamiseen ja käyttöön.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Matematiikan pääaine, laajuus on 130 op, sisältää seuraavat osakokonaisuudet: Teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman matematiikan perusopinnot (37 op) Matematiikka aineopintokokonaisuus (25 op) Matematiikka syventävä opintokokonaisuus(30 op) opettajankoulutuksen painoalue. matematiikan alalta tehdyt kandidaatintyö (8 op) ja diplomityö (30 op).

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
MAT-13510 Laaja matematiikka 1u 5 op  
MAT-13520 Laaja matematiikka 2u 5 op  
MAT-13530 Laaja matematiikka 3u 5 op  
MAT-13540 Laaja matematiikka 4u 4 op  
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op  
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op  
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op  
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op  
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin 7 op 1  
MAT-41150 Algebra 1 5 op  
MAT-41190 Graafiteoria 6 op 1  
MAT-43650 Matemaattinen analyysi 6 op  
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op 1  
MAT-58000 Diplomityöseminaari 1 op  
Yhteensä 66 op  

1. MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin on vaihtoehtoinen kurssien MAT-41190 Graafiteoria ja MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan kanssa. Jokin näistä kolmesta kurssista on sisällytettävä opintokokonaisuuteen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
MAT-20401 Vektorianalyysi 4 op
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op

Täydentävät opintojaksot

Valittava yhteensä 35 op edestä vaihtoehtoisia ja täydentäviä opintojaksoja.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
MAT-33351 Vektorikentät 6 op
MAT-34000 Tilastomatematiikka 2 6 op
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op
MAT-41176 Theory of Automata 5 op
MAT-41180 Formaalit kielet 6 op
MAT-41190 Graafiteoria 6 op
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op
MAT-41291 Mitta- ja integraaliteoria 8 op
MAT-42106 Applied logics 5 op
MAT-42500 Matematiikan historia 4 op
MAT-43850 Matemaattinen analyysi 2 7 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op
MAT-51206 Coding Theory 6 op
MAT-51216 Information Theory 4 op
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
MAT-51316 Partial Differential Equations 5 op
MAT-51600 Matematiikan projektityö 2-10 op
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op
MAT-51801 Matemaattinen tilastotiede 6 op
MAT-51900 Todennäköisyys modernissa matematiikassa 3 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op
MAT-53551 Funktionaalianalyysin jatkokurssi 8 op
MAT-53707 Algebra 2 6 op
MAT-53750 Johdatusta geometrisiin algebroihin ja niiden sovellutuksiin 7 op
MAT-55010 Matematiikan erikoistyö 5 op
MAT-55500 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op
MAT-55800 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa 4 op
MAT-55900 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa 4 op
MAT-56100 Satunnaisuus mallintamisessa 4 op
MAT-56300 Jatkuvat mallit 4 op
MAT-59056 Mathematical Logic 7 op
MAT-66000 Matematiikan jatko-opintoseminaari 2-10 op
MAT-66050 Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari 2-10 op

Lisätiedot

Matematiikan pääaineen laajuus on 130 op.

Viimeksi muokattu21.06.2011