Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Yrittäjyys, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Laukkanen

Osaamistavoitteet

- Ymmärtää yrittäjyyden merkityksen uravaihtoehtona.
- Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman.
- Tuntee kasvu- ja asiantuntijayrittäjyyteen liittyviä ongelmia ja osaa kehittää niihin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
- Tunnistaa yrittäjyyden mukanaan tuomat mahdollisuuden ja riskit.
- Tuntee markkinoinnin merkityksen aloittavan yrityksen menestykselle ja osaa ratkaista markkinointiin liittyviä ongelmia.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TETA-5306 Management of Innovation 4 op
TETA-7100 Johdatus yrittäjyyteen 3 op
TETA-7111 Liiketoimintasuunnitelma 4 op
TETA-7131 Kasvuyritys 5 op
TETA-7140 Asiantuntijayrittäjyys 3 op
Yhteensä 19 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentävät opintojaksot voidaan valita kaikista teollisuustalouden laitoksen tai TaY:n kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan opintojaksoista esitiedot huomioon ottaen. Kokonaisuuteen ei voi kuitenkaan sisällyttää kurssia TETA-7200 Yhdistyksen taloushallinto.

Lisätiedot

Yrittäjyyden sivuaine järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Kokonaisuuteen ei voi tehdä kandidaatintyötä.

Viimeksi muokattu17.03.2011