Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristötekniikan suunnan aineopinnot, 24 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa sekä orgaanisen että fysikaalisen kemian perusteet
- osaa termodynamiikan perusteet
- osaa kuvata ympäristöhallinnon rakenteet ja ympäristöoikeuden periaatteet
- osaa toimia laboratoriossa turvallisesti ja oikeita työtapoja noudattaen
- pystyy jatkamaan koulutusohjelman aineopintoihin.

Esitietovaatimukset

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman perusopinnot. Opintojaksoista erityisesti KEM-1410 Laaja kemia 1, KEM-1420 Laaja kemia 2 ja KEM-1430 Laaja kemia 3. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BIO-5101 Ympäristöoikeuden perusteet 3 op III  
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op I  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
RTT-8530 CAD-järjestelmät ja tekninen piirustus 4 op II  
Yhteensä 24 op  

Lisätiedot

Jatkomahdollisuudet: - Kemia/Y/aineopinnot - Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka - Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen - Vesi- ja jätehuoltotekniikka - Ympäristöbiotekniikka (Y)

Viimeksi muokattu28.03.2011