Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristöbiotekniikka (Y), 28 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jaakko Puhakka

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöbiotekniikan perusteet ja kykenee seuraamaan ympäristöbiotekniikan kehitystä.
- Opiskelija ymmärtää biotekniikan yhteiskunnallisen merkityksen.
- Opiskelija hallitsee tiedon hankintaan, tulkintaan ja soveltamiseen tarvittavat perustaidot.
- Opiskelija osaa käyttää ympäristöbiotekniikan perusmenetelmiä työelämässä.
- Opikelija kykenee avustamaan ympäristöalan suunnittelu-, tarkastus- ja tutkimustehtävissä.
- Opiskelija hallitsee ympäristöbiotekniikan syventävien opintojen suorittamiseen tarvittavan osaamisen.

Esitietovaatimukset

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman perusopinnot ja Ympäristötekniikan suunnan aineopinnot. Huom! Opiskelijan on syytä huomioida opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Ympäristöbiotekniikka (Y) 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1201 Biokemia I 4 op
BIO-1250 Mikrobiologia I 3 op
BIO-1350 Biotekniikan perusteet 3 op
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op
BIO-2100 Mikrobiologian laboratorioharjoitukset 3 op
BIO-3000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op
BIO-4000 Vesikemia 3 op
BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot 5 op
Yhteensä 27 op

Viimeksi muokattu28.03.2011