Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristöbiotekniikka (B), 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Karp

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: Tuntee ympäristöbiotekniikan perusteet ja kykenee seuraamaan ympäristöbiotekniikan kehitystä.
- Ymmärtää biotekniikan yhteiskunnallisen merkityksen.
- Hallitsee tiedon hankintaan, tulkintaan ja soveltamiseen tarvittavat taidot.
- Osaa käyttää ympäristöbiotekniikan perusmenetelmiä työelämässä.
- Kykenee biotekniikan suunnittelu-, tarkastus- ja tutkimusta tukeviin tehtäviin.
- Hallitsee ympäristöbiotekniikan syventävien opintojen suorittamiseen tarvittavan osaamisen.

Esitietovaatimukset

Biotekniikan opintosuunnan perusopinnot. Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset huomioitava. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biokuvantaminen 30 op
Ympäristöbiotekniikka (B) 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BIO-1350 Biotekniikan perusteet 3 op 1  
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op  
BIO-2100 Mikrobiologian laboratorioharjoitukset 3 op  
BIO-2406 Microbial genetics 3 op  
BIO-2506 Biocatalysis and Enzymology 3 op 1  
BIO-2602 Geeniteknologian menetelmät ja molekulaarinen bioteknologia 5 op  
BIO-3000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op  
KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op  
Yhteensä 28 op  

1. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet BIO-1350 osana perusopintoja, valitsevat BIO-2506.

Viimeksi muokattu24.02.2011