Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Voimalaitosten ympäristö- ja turvallisuuskysymykset, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Risto Raiko, Leena Korpinen

Osaamistavoitteet

- Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa raportoida, esitellä ja tehdä yhteenvetoja voimalaitoksiin liittyvistä ympäristöasioista sekä turvallisuustekijöistä.
- Opintokonaisuuden suoritettaneet opiskelijat osaavat perustiedot voimalaitosprosesseista ja niihin liittyvien laitteiden toiminnasta.
- Lisäksi opiskelijat tuntevat erilaisia työkaluja, joita käytetään voimalaitosten turvallisuus- ja ympäristökysymysten tutkimiseen. Myös työkalujen soveltaminen on heille tuttua.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Energiatekniikan suunnan aineopinnot 25 op Suositeltava koulutusohjelman perusopinnot

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet 3 op
STL-3600 Ympäristöterveyden jatkokurssi 5 op
STL-3620 Energia-alan terveyskysymykset 5 op
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi 5 op
Yhteensä 26 op

Täydentävät opintojaksot

Pakolliset opintojaksot, jotka liittyvät koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin, korvataan opintojaksoilla seuraavasta listasta siten, että 25 op täyttyy.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op
STL-3610 Tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset 5 op
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus 4 op
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus 4 op

Lisätiedot

Ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijat voivat tehdä tähän aineopintokokonaisuuteen kandidaatintyön.

Viimeksi muokattu28.03.2011