Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vesi- ja jätehuoltotekniikka, 27 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Tuula Tuhkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee vesi- ja jätehuoltotekniikan perusteet ja kykenee seuraamaan vesi- ja jätehuoltotekniikan kehitystä.
- Opiskelija ymmärtää vesi- ja jätehuoltotekniikan yhteiskunnallisen merkityksen.
- Opiskelija hallitsee tiedon hankintaan, tulkintaan ja soveltamiseen tarvittavat perustaidot.
- Opiskelijalla on edellytykset vesi- ja jätehuoltotekniikan syventävien opintojen suorittamiseen.
- Opiskelija kykenee avustamaan ympäristöalan suunnittelu-, tarkastus- ja tutkimustehtävissä.

Esitietovaatimukset

Vankat matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan perusopinnot (= ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman perusopinnot). Huom! Opiskelijan on syytä huomioida opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Vesi- ja jätehuoltotekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1201 Biokemia I 4 op
BIO-1250 Mikrobiologia I 3 op
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op
BIO-3000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op
BIO-4000 Vesikemia 3 op
BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot 5 op
BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta 5 op
Yhteensä 26 op

Viimeksi muokattu28.03.2011