Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto, Kaija Saarela

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida tuotantoon ja työhön liittyviä turvallisuus- , terveys- ja ympäristövaaroja.
- Opiskelija osaa estää ja pienentää vahinkoja sekä lisätä tuotannon ja muun toiminnan kokonaisturvallisuutta.
- Opiskelija osaa turvallisuustekniikan perusteet ja ymmärtää turvallisuustekniikan merkityksen yksilön, organisaation ja ympäristön toiminnalle.
- Opiskelija osaa arvioida tuotteen elinkaaren aikaisia turvallisuus-, terveys-, ja ympäristövaikutuksia.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TUR-2100 Yrityksen turvallisuusjohtaminen 5 op
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus 4 op
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen 4 op
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu 5 op
TUR-3300 Työhygienia 4 op
Yhteensä 26 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on turvallisuus- ja ympäristöpainotteinen ja soveltuu erityisesti ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille. Antaa valmiudet kandidaatin työn tekemiseen. Antaa valmiudet jatkaa turvallisuustekniikan opintoja syventävien opintojen tasolle. Turvallisuustekniikan opintokokonaisuudet suoritetaan siten, että ensin tehdään aineopinnot ja näiden jälkeen edetään syventävien opintojen kokonaisuuteen.

Viimeksi muokattu17.03.2011