Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Turvallisuustekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto, Kaija Saarela

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa turvallisuustekniikan perusteet ja ymmärtää turvallisuustekniikan merkityksen yksilön ja organisaation toiminnalle.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida tuotantoon ja työhön liittyviä turvallisuus- ja terveysvaaroja.
- Opiskelija osaa estää ja pienentää vahinkoja sekä lisätä tuotannon ja muun toiminnan kokonaisturvallisuutta.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op
TUR-2300 Turvallisuuslainsäädäntö 3 op
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi 5 op
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus 4 op
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus 4 op
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu 5 op
Yhteensä 25 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tekniikkapainotteinen ja soveltuu erityisesti esimerkiksi kone-, automaatio-, materiaali-, tai kuitu- ja tekstiilitekniikan opiskelijoille. Antaa valmiudet kandidaatin työn tekemiseen. Antaa valmiudet jatkaa turvallisuustekniikan opintoja syventävien opintojen tasolla. Turvallisuustekniikan opintokokonaisuudet suoritetaan siten, että ensin tehdään aineopinnot ja näiden jälkeen edetään syventävien opintojen kokonaisuuteen.

Viimeksi muokattu17.03.2011