Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tuotantotalous, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Miia Martinsuo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa yrityksen toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät 30 op
Teollisuustalous 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TETA-2200 Sisäinen laskentatoimi 5 op II  
TETA-2306 Business Market Management 4 op II  
TETA-2400 Laatujohtaminen 4 op III  
TETA-2607 Strategic Management 4 op III  
TETA-2700 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op III  
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op III  
Yhteensä 25 op  

Lisätiedot

Tuotantotalouden aineopintokokonaisuus on tarkoitettu tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoille. Aineopintokokonaisuuteen voi tehdä kandidaatintyön.

Viimeksi muokattu17.03.2011