Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietoturvallisuus, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Koskinen, Marko Helenius

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden tavoitteena on edesauttaa tiedostavan ajattelutavan kehittymistä koskien tietoturvaan liittyviä uhkia ja vastuita. Lisäksi tietoturvamekanismeja opitaan käyttämään, arvioimaan ja jossain määrin rakentamaan niistä kokonaisuuksia.
- Tietoturvallisuutta opitaan tarkastelemaan monipuolisesti niin tietotekniikka-asiantuntijan, palvelujen kehittäjän ja ylläpitäjän kuin myös yritysten ja organisaatioiden tietohallinnon sekä tavallisen kansalaisen näkökulmasta.
- Uhkien torjuntaan liittyvistä menetelmistä tavoitellaan tietämystä paitsi tekniseltä myös yhteiskunnalliselta ja jonkin verran psykologiseltakin kannalta.

Esitietovaatimukset

Opintojakso TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet on pakollinen esitieto tälle aineopintokokonaisuudelle. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

TLT-1300 Tietoliikennetekniikan kandidaatintyöseminaari on pakollinen vain, jos opintokokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen 4 op II  
TLT-1300 Tietoliikennetekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
TLT-3150 Tietoturva-arki 2 op II  
TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi 6-8 op II  
Yhteensä 12 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op
OHJ-1500 Turvallinen ohjelmointi 3-6 op
TLT-2150 Tietoliikenneverkkojen laboratorioharjoitukset 3 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op
TLT-3301 Verkon tietoturva 5-8 op
TLT-3350 Identiteetin- ja pääsynhallinta 4 op
TLT-3400 Kryptoprotokollat 3-8 op
TLT-3600 Seminaari, tietojenkäsittelyn turvallisuus 3 op
TLT-3700 Seminaari, tietoliikenteen turvallisuus 3 op
TLT-3800 Tietoturvallisuuden erikoiskurssi 4 op
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op

Lisätiedot

Tietoturvallisuus on paljon muutakin kuin virustorjuntaa, salasanoja tai viestien salakirjoittamista. Sitä tarvitaan tietojenkäsittelyn kaikilla tasoilla laitteistoista ihmisiin ja yhteisöihin asti ja kaikilla sovellusalueilla, joissa käsiteltävillä, siirrettävillä tai talletettavilla tiedoilla on jollekulle jotain arvoa. Tietoturvanäkökulma voitaisiin sisällyttää liki kaikkiin tietotekniikan tai tiedonhallinnan koulutusohjelmien kursseihin. Tästä seuraisi opintoihin melko paljon sekä päällekkäisyyttä että aukkoja. Koska yrityksissä lisäksi on tietoturvallisuuteen liittyviä tai jopa siihen keskittyviä tehtäviä, tässä opintokokonaisuudessa tarjotaan kursseja, jotka kokoavat yhteen eri tasoilla ja osa-alueilla ilmeneviä tietoturva-aiheita. Opintokokonaisuudessa on jonkin verran valinnan varaa ja eri painotuksille voisi antaa esim. seuraavat nimet: hallinto, ohjelmisto, verkko, kryptologia.

Viimeksi muokattu15.08.2011