Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietoliikennetekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Valkama, Jarmo Harju, Markku Renfors

Osaamistavoitteet

- Aineopintokokonaisuus antaa laaja-alaiset perustiedot langattoman ja langallisen tiedonsiirron menetelmien sekä niiden varaan rakentuvien verkkotekniikoiden alueilta.
- Antaa valmiudet seurata alan kehitystä ja ymmärtää muita tekniikoita alan kannalta sekä alustavat valmiudet toimia ammatillisissa tehtävissä alalla.
- Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös täydentämään muille automaatio-/tieto-/sähkötekniikan aloille painottuvia opintoja.
- Antaa valmiudet syventäviin opintoihin Langattoman tietoliikenteen, Tietoliikennepiirien, Tietoliikenneverkkojen ja protokollien, Langattomien sensoriverkkojen sekä Paikannuksen ja navigoinnin alueilla.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia esitietoja: MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta, SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät, SMG-1100 Piirianalyysi 1, TKT-1101 Digitaalitekniikan perusteet ( Pakollinen )
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet on pakollinen esitieto verkot ja protokollat -painotuksessa ( Suositeltava )
TLT-8017 Basic Communication Circuits -1 on pakollinen esitieto tietoliikennepiireihin painottuvissa opinnoissa ja suositeltava esitieto langattomaan tietoliikenteeseen painottuvissa opinnoissa ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Langaton tietoliikenne 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Tietoliikennepiirit 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Kandidaatintyöseminaari on pakollinen vain mikäli opintokokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLT-1300 Tietoliikennetekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op II  
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op III  
Yhteensä 10 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava jokin kolmesta painotusvaihtoehdosta 1, 2 tai 3. Tällöin aineopinnot antavat riittävät esitiedot painotusvaihtoehtoa vastaavaan syventävään opintokokonaisuuteen. Muiden painotusvaihtoehtojen opintojaksoja voidaan sisällyttää täydentävinä opintojaksoina.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op 1, 2   II  
TLT-2150 Tietoliikenneverkkojen laboratorioharjoitukset 3 op 1   II  
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op 1   III  
TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op 2, 3   III  
TLT-5400 Digitaalinen siirtotekniikka 7 op 2   III  
TLT-8107 Basic Communication Circuits - 2 7 op 3   II  
TLT-8207 Communication Circuits & Modules - 1 5-8 op 3   III  

1. Verkot ja protokollat -painotus
2. Langaton tietoliikenne -painotus
3. Tietoliikennepiirit -painotus

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op
ELE-3506 Antenna Basics 2 op
ELE-6050 RF-tekniikan perusteet I 5 op
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät 4 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op
SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op
SGN-4051 Puheenkoodaus 4 op
SMG-1200 Piirianalyysi II 5 op
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op
TLT-1200 Tietoliikenne-elektroniikan työkurssi 4-6 op
TLT-3150 Tietoturva-arki 2 op
TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi 6-8 op
TLT-8357 Communication Technologies in Battery Management 5-8 op

Viimeksi muokattu22.02.2011