Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietojohtaminen, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tietojohtamisen, organisaatioiden toiminnan ja tiedonhallinnan periaatteiden ymmärtämiselle, ja tietojohtamisen kehityksen seuraamiselle. Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian merkityksen omalla alallaan. Opiskelija ymmärtää organisaatioiden tiedonhallinnan ja logistiikan keskeiset toiminnot. Opiskelija ymmärtää organisaatioiden oppimisen ja uudistumisen keskeiset periaatteet. Opiskelija tuntee palvelutoiminnan perusteet.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Logistiikka 30 op
Tiedonhallinta 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
LIKU-1000 Toimitusketjun hallinta ja globaalit kuljetukset 4 op II  
LIKU-2441 Älykkäät liikennejärjestelmät 3 op II  
TITA-2400 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op III  
TITA-2500 Tietohallinnon johtaminen 5 op III  
TITA-2700 Palvelutoiminnan perusteet 4 op II  
Yhteensä 21 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin 4 op 1   III  
TETA-1300 Markkinointi 4 op 1   III  
TETA-1501 Teknologiajohtaminen 4 op 1   III  
TETA-2200 Sisäinen laskentatoimi 5 op 1   III  

1. Opiskelija suorittaa yhden näistä opintojaksoista.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu tietojohtamisen koulutusohjelman opiskelijoille.

Viimeksi muokattu24.05.2011