Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tiedonhallinta, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet tiedon hallinnan periaatteiden ymmärtämiselle. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian merkityksen tietojohtamisen alalla. Opiskelija ymmärtää organisaatioiden oppimisen ja uudistumisen periaatteita sekä tunnistaa tietojohtamisen soveltamismahdollisuuksia. Opiskelija ymmärtää, että tietoa voi tarkastella teknisestä, taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Tiedonhallinta 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettaviksi ennen täydentäviä opintojaksoja.

Opintojakso Opintopisteet
TITA-1200 Tietojohtamisen perusteet 2 4 op
TITA-2400 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op
TITA-2500 Tietohallinnon johtaminen 5 op
TITA-2700 Palvelutoiminnan perusteet 4 op
Yhteensä 18 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso täydennetään 25 opintopisteeseen joko: 1) valitsemalla jonkin painotuksen opintojakso alla olevasta listasta 2) valitsemalla mitä tahansa opintojaksoja alla olevasta listasta.

Valittava vähintään 7 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
TITA-3200 Liiketoimintatiedon hallinta 4 op 1  
TITA-3300 Aineeton pääoma 4 op 1  
TITA-3400 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 4 op 2  
TITA-4300 Tietotyön johtaminen 4 op 1  
TITA-4600 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 4 op 1  
TITA-4710 Yhteisöt ja sosiaalinen media tietojohtamisessa 4 op 1  
TITA-4800 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut 3 op 1  
TITA-4850 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut - harjoitustyökurssi 2-4 op  
TITA-5200 Sovelluslaboratorio - integroidut tietojärjestelmät 3 op 2  
TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen 4 op 2  
TITA-5450 Tietojärjestelmien uusiminen ja käyttöönotto 4 op 2  
TITA-5800 Ohjelmistoliiketoiminta 4 op 2  
TITA-6310 Vaihtuva-aiheinen tietojohtamisen opintojakso 3-8 op  

1. Johtamispainotus
2. Tietojärjestelmäpainotus

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille TTY:n koulutusohjelmille. Jos suoritat opintokokonaisuuden 2010-2011 tai sitä vanhemman opinto-oppaan mukaisesti ja olet suorittanut toisen opintojaksoista TITA-4100 Tietämyksen hallinta tai TITA-5100 Yrityksen tietojärjestelmät, toinen puuttuvista korvataan opintojaksolla TITA-1200 Tietojohtamisen perusteet 2. Jos sinulta puuttuu kummatkin suoritukset TITA-4100 ja TITA-5100, niin suoritat opintojaksot TITA-1200 Tietojohtamisen perusteet 2 sekä TITA-2700 Palvelutoiminnan perusteet.

Viimeksi muokattu09.05.2011