Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teollisuustalous A, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Miia Martinsuo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä teollisuustalouden keskeiset käsitteet ja muodostaa kokonaiskuvan yritysten reaali- ja rahaprosesseista.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Teollisuustalous B 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TETA-1031 Projektinhallinta 4 op
TETA-1101 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op
TETA-1200 Yrityksen talous 4 op
TETA-1300 Markkinointi 4 op
TETA-1400 Toiminnanohjaus 5 op
TETA-1501 Teknologiajohtaminen 4 op
Yhteensä 25 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille TTY:n koulutusohjelmille. Opintokokonaisuuteen EI voi tehdä kandidaatintyötä.

Viimeksi muokattu17.03.2011