Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tekniset polymeerit ja tekstiilit, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Vuorinen, Pertti Nousiainen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia polymeeri- ja tekstiilimateriaaleja ja osaa nimetä niille soveltuvia valmistus- ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija pystyy myös alustavasti arvioimaan eri materiaaliratkaisujen toimivuutta käytännössä. Opiskelijalla on valmiudet laajentaa osaamistaan haluamallaan tavalla Teknisiin polymeerimateriaalehin, Kuitu- ja tekstiilitekniikkaan tai Biomateriaalitekniikkaan.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka 30 op
Kuitu- ja tekstiilitekniikka 30 op
Tekniset polymeerimateriaalit 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät 2 5 op III  
MOL-1530 Polymeerifysiikka 5 op III  
MOL-1640 Tekstiilimateriaalit 5 op II  
MOL-6930 Johdatus polymeerimateriaaleihin ja polymeerikomposiitteihin 5 op II  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
BME-1120 Bio- ja lääketieteen materiaalit 5 op II  
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op II  
MOL-1650 Materiaalit ja ympäristö 5 op III  

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu muille kuin materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Viimeksi muokattu28.03.2011