Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillisen laskennan menetelmät, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Robert Piche

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy käyttämään ja kehittämään numeeristen menetelmien ohjelmistoja.
- Opiskelija pystyy ratkaisemaan yksinkertaisia teknistieteellisiä laskennallisia ongelmia.
- Opiskelijan saamilla alan pohjatiedoilla voi osallistua onnistuneesti erikoisalojen laskennallisten menetelmien opiskeluun.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Systeemien analysointi 30 op
Systeemiteoria 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op  
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op  
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan Matlabilla 3 op  
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op 1  
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 6 op 1  
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op  
Yhteensä 28 op  

1. Valitaan toinen.

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö voi myös hyväksyä sopivan CSC:n kurssin suorittamisen (esim. "CSC Summer School in Scientific and High-Performance Computing") opintokokonaisuuden osana.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II 5 op
FYS-7306 Molecular modeling of bio- and nanosystems 5-8 op
MEC-2430 Elementtimenetelmän perusteet 6 op
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op
SGN-6457 Computational Models in Complex Systems 5 op

Lisätiedot

Laskennallisilla menetelmillä (mm. simulointi, optimointi ja visualisointi) on tärkeä rooli monen huipputekniikan alan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Useissa koulutusohjelmissa vaaditaan (oletetaan) opiskelijoilta peruskurssitasoa parempia ohjelmointitaitoja sekä laajempaa numeeristen menetelmien osaamista. Aineopintokokonaisuus Teknillisen laskennan menetelmät antaa opiskelijalle keskeisimmät ohjelmoinnin ja numeerisen matematiikan taidot sekä teknistieteellisen laskennan ohjelmistojen tuntemuksen.

Viimeksi muokattu07.04.2011