Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen matematiikka SITI, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Keijo Ruohonen

Osaamistavoitteet

- Tämän opintokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot erikoisesti signaalinkäsittelyn, tietoliikenteen sekä digitaalitekniikan tarvitsemassa diskreettistyyppisessä ja laskennallisessa matematiikassa. Opintokonaisuus antaa myös valmiuden jatkaa saman matematiikan alueen syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Teknillisen matematiikan (SITI) aineopintojen suositeltavat esitiedot ovat koulutusohjelman perusopintoihin sisältyvät matematiikan opintojaksot. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Systeemien analysointi 30 op
Teknillinen matematiikka SITI 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-41190 Graafiteoria 6 op
Yhteensä 11 op

Täydentävät opintojaksot

Pakollisia opintojaksoja täydentävät opintojaksot valitaan pääsääntöisesti listasta. Myös muita opintojaksoja ja muiden laitosten opintojaksoja on mahdollista valita eri sopimuksella.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op
MAT-41176 Theory of Automata 5 op
MAT-44650 Operaatiotutkimus 2 6 op
MAT-51216 Information Theory 4 op
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op

Lisätiedot

Tietoliikenne ja signaalinkäsittely sekä niiden tarvitsema digitaalitekniikka on teoreettisemmilta osiltaan sangen matematiikkaintensiivinen alue. Aineopintokonaisuuden tarkoitus on muodostaa matemaattinen pohja muille Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen koulutusohjelman opintokonaisuuksille ja erikoisesti teknillisen matematiikan syventävälle opintokokonaisuudelle. Tämä aineopintokonaisuus on tarkoitettu Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelmalle.

Viimeksi muokattu23.02.2011