Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen matematiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Pohjolainen, Keijo Ruohonen

Osaamistavoitteet

- Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät matemaattiset esitiedot ja valmiudet muiden opintojensa ja diplomityönsä teoreettisempien osioiden omaksumiseen ja hallintaan. Opintokokonaisuus antaa myös valmiudet teknillisen matematiikan syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Teknillisen matematiikan aineopintojen suositeltavat esitiedot ovat koulutusohjelman perusopintoihin sisältyvät matematiikan opintojaksot. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Laskennallinen systeemibiologia 30 op
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Systeemiteoria 30 op
Teknillinen matematiikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Suomenkielisen opintojakson sijaan voidaan valita englanninkielinen eli MAT-31080 voidaan korvata opintojaksolla MAT-31086, MAT-31090 voidaan korvata opintojaksolla MAT-31096 ja MAT-31102 voidaan korvata opintojaksolla MAT-31107.

Opintojakso Opintopisteet
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
Yhteensä 14 op

Täydentävät opintojaksot

Pakollisia opintojaksoja täydentävät opintojaksot valitaan pääsääntöisesti listasta. Myös muita opintojaksoja ja muiden laitosten opintojaksoja voi valita eri sopimuksella.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-20401 Vektorianalyysi 4 op
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-33351 Vektorikentät 6 op
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MAT-41150 Algebra 1 5 op
MAT-41190 Graafiteoria 6 op
MAT-43650 Matemaattinen analyysi 6 op

Lisätiedot

Tämä aineopintokokonaisuus on tarkoitettu muiden teoreettisemmin suuntautuneiden ammattiaineiden sivuainekokonaisuudeksi. Yhdessä matematiikan perusopintojen kanssa teknillisen matematiikan aineopintokokonaisuus antaa hyvän pohjan myös teknillisen matematiikan kandidaatintutkintoon ja syventäviin opintoihin. Rakenteeltaan se on täysin vertailukelpoinen vastaavien ulkomaisten opintokokonaisuuksien kanssa.

Viimeksi muokattu23.02.2011