Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen fysiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Ilpo Vattulainen

Osaamistavoitteet

- Teknillisen fysiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa laskea ja ratkaista fysiikan alaan kuuluvia tehtäviä ja tehdä niistä päätelmiä ja yhteenvetoja
- ymmärtää fysikaaliset periaatteet ja niiden merkityksen
- tunnistaa fysiikan eri osa-alueet ja erottaa ne toisistaan
- osaa kirjoittaa tieteellistä fysiikan alaan liittyvää tekstiä ja esittää sen tuloksia
- osaa löytää fysiikan alan tietoa omatoimisesti sekä vertailla ja erotella oleellisen ja luotettavan tiedon muusta tiedosta
- ymmärtää yhteiskunnalle tärkeiden teknisten prosessien fysikaaliset taustatekijät

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Teknillinen fysiikka 30 op
Teknillinen fysiikka / DI-sivuaine 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
FYS-1310 Fysiikan työt II 5 op   II  
FYS-1340 Termofysiikka 5 op   II  
FYS-1400 Optiikka 5 op   III  
FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan 3 op   II  
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op   II  
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op   III  
FYS-1560 Fysiikan kandidaatintyöseminaari 0 op 1   III  
Yhteensä 25 op    

1. Opintojakso pakollinen, kun kandidaatintyö tehdään teknillisen fysiikan aineopintoihin.

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan aineopinnot tarjoavat teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoille perusopintoja syvällisemmät ja laaja-alaisemmat tiedot fysiikasta. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 op.

Viimeksi muokattu28.03.2011