Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tehoelektroniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Tuusa

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa selittää tehoelektroniikan keskeisimpien suuntaajatyyppien eli tasa- ja vaihtosuuntaajien ja hakkuriteholähteiden toiminta-, ohjaus- ja säätöperiaatteet.
- Opiskelija osaa selittää suuntaajien aktiivi- ja passiivikomponenttien toiminta- ja ohjausperiaatteet.
- Opiskelija osaa hahmotella suuntaajissa syntyvien tasa- vaihtojännitteiden ja -virtojen käyrämuodot.
- Opiskelija osaa laskea stationaarisen toimintapisteen käyrämuotojen perusteella jännitteiden ja virtojen keski-, tehollis- ja maksimiarvot sekä merkittävimmät taajuuskomponentit.
- Opiskelija osaa käyrämuotojen ja kuormitusjaksojen perusteella karkeasti mitoittaa suuntaajan komponentit.
- Opiskelija osaa alustavasti valita ja mitoittaa syötettävään järjestelmään sopivan suuntaajakokonaisuuden ja selittää sen toimintaperiaatteen.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö, on myös opintojakso SET-1390 Sähköenergiatekniikan kandidaattiseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet
TEL-1040 Tasasuuntaajat 5 op
TEL-1080 Hakkuriteholähteet 5 op
TEL-1120 Vaihtosuuntaajat 5 op
Yhteensä 15 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
SVT-3210 Magneettipiirit ja muuntajat 5 op
TEL-1160 Tehoelektroniikan komponentit 5 op
TEL-1330 Sähkökoneet 6 op
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt 5 op
TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt 3 op

Lisätiedot

Tehoelektroniikan osuus nykyaikaisessa sähkö- ja energiatekniikassa on merkittävä. Niin tietoliikennekeskusta syöttävä teholähde kuin konehuoneeton hissikäyttö tai loistoristeilijän sähköinen potkurijärjestelmä perustuu tehoelektroniikan osaamiseen. Tuulivoima-, polttokenno- ja aurinkoenergiajärjestelmien lisääntyessä korostuu tehoelektroniikan osaamisen merkitys myös hajautetussa energiantuotannossa. Tehoelektroniikan aineopinnot tarjoavat perustiedot tehoelektroniikan tyypillisimmistä laitekokonaisuuksista ja sovelluskohteista, toimivat pohjana tehoelektroniikan syventäville opinnoille sekä antavat myös perusvalmiudet toimia alaan liittyvissä työtehtävissä. Tehoelektroniikan syventävät opinnot voivat painottua seuraaville alueille: Teholähde-elektroniikka, Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka. Tehoelektroniikkaa tukevia aineopintoja ovat mm. elektroniikka, digitaali- ja tietokonetekniikka, ohjelmistotekniikka, sulautetut järjestelmät, säätö- ja systeemitekniikka sekä mittaus- ja informaatiotekniikka.

Viimeksi muokattu04.04.2011