Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Talotekniikka, 26 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Ahlstedt

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- -osaa lämmönsiirron ja virtausopin perusteet
- -osaa talotekniikan, LVI-tekniikan ja jäähdytystekniikan perusteet
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkaa alan syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Energiatekniikan suunnan aineopinnot 25 op Suositeltava

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Talotekniikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset 3 op
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op
ENER-4010 Virtausoppi 5 op
ENER-5200 Jäähdytystekniikka 1 5 op
MEC-6120 LVI-tekniikka 5 op
RTT-4030 Talotekniikka I 3 op
Yhteensä 26 op

Lisätiedot

Talotekniikka on rakennusten sisäilmaston sekä teknisten palveluiden ja järjestelmien suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Talotekniikka on perinteisten lämmityksen, ilmastoinnin, vesihuollon ja valaistuksen (ns. LVI-tekniikka) lisäksi tietojärjestelmiä, automaatiota, valvontajärjestelmiä, sähköjärjestelmiä, jäähdytyslaitteita. Jäähdytystekniikka (ns. kylmätekniikka) on tilojen, tuotteiden, laitteiden ja prosessien jäähdyttämistä koneellisesti. Talotekniikan osuus rakennuskustannuksista on lisääntynyt nopeasti ja se voi olla jopa luokkaa puolet. Ilman jäähdytysjärjestelmiä nykyinen yhteiskunta ei toimi. Alan ammattilaisten tarve on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Kandidaattitutkinnossa paneudutaan LVI- ja jäähdytystekniikan perusteisiin sekä johonkin erityisalueeseen kandidaattityön aiheen mukaan.

Viimeksi muokattu31.03.2011