Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Talonrakentaminen, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa mekaniikan analyysi- ja ratkaisumenetelmiä tavanomaisissa kantavissa talorakenteissa
- esitellä tavanomaiset perustus-, runko- ja vaipparakenteiden rakenneratkaisut sekä niissä käytettäviä materiaaleja, esittää perusteet rakenteiden mekaanisesta ja rakennusfysikaalisesta toiminnasta sekä kuvailla tyypilliset talotekniikan järjestelmät
- muodostaa rakennemallin, määritellä kuormitukset sekä analysoida ja mitoittaa tavanomaisia teräsbetoni- ja puurunkoja sekä perustusrakenteita
- suunnitella rakennusfysikaalisesti oikein toimivia ja pitkäikäisiä rakenteita tavanomaisissa tapauksissa
- esitellä talonrakentamisen tuotantomenetelmiä ja -tekniikkaa sekä arvioida rakentamisen kustannuksia
- kuvailla rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kiinteistönhallinta 30 op
Korjausrakentaminen 30 op
Pohjarakentaminen 30 op
Rakennesuunnittelu 30 op
Rakennustuotanto 30 op
Vaativien rakenteiden suunnittelu 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MEC-2430 Elementtimenetelmän perusteet 6 op
MPR-5110 Pohjarakenteet 6 op
RTEK-2071 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5 op
RTEK-3140 Betonitekniikka 3 op
RTEK-3150 Rakennuksen paloturvallisuuden perusteet 2 op
RTEK-3210 Teräsbetonirakenteet 6 op
RTEK-3410 Puurakenteet 5 op
RTEK-3520 Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys 4 op
RTEK-3530 Eristysrakenteet 5 op
RTT-1010 Rakennusalan kustannuslaskenta 4 op
RTT-4030 Talotekniikka I 3 op
RTT-5010 Rakennuslainsäädäntö 2 op
Yhteensä 51 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus antaa pohjatiedot rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon syventäville opinnoille.

Viimeksi muokattu03.03.2011