Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Systeemitekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Lekkala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää systeemitekniikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Opiskelijalla on perustaito käyttää systeemitekniikan periaatteita erilaisten reaalimaailman järjestelmien ja kokonaisuuksien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin sekä niiden mallinnukseen, simulointiin ja optimointiin. Aineopintokokonaisuuteen kuuluvien pakollisten opintojaksojen perusteella opiskelija tuntee mittauksissa käytettävät yleisimmät anturit ja niistä saatavien signaalien käsittelyn ja analyysin, järjestelmien ohjaukseen ja säätöön tarvittavat laitteet ja menetelmät sekä automaation suunnittelun ja ohjelmistotekniikan. Pakollisten opintojaksojen sekä valinnaisen johdatus-opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on riittävät perusteet valita suuntautumisensa systeemitekniikan eri vaihtoehdoista.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Mikrosysteemit 30 op
Prosessien hallinta 30 op
Systeemien analysointi 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op II  
ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit 5 op III  
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op III  
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu 5 op II  
Yhteensä 20 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Vaihtoehtoisista opintojaksoista on valittava ainakin se, josta aikoo jatkaa syventävissä opinnoissa.

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op III  
ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan 5 op III  
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op III  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2010-2011 tai myöhemmin opintonsa aloittaville.

Viimeksi muokattu24.02.2011