Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Signaalinkäsittely ja tietoliikenne, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Timo Hämäläinen, Alpo Värri, Mikko Valkama

Osaamistavoitteet

- Tämä aineopintokokonaisuus antaa laaja-alaiset perustiedot signaalinkäsittelyyn ja tietoliikennetekniikkaan perustuvien sulautettujen, verkottuneiden ja ohjelmoitavien laitteiden ja järjestelmien toiminnasta, valmiudet seurata alan kehitystä ja ymmärtää muita alaan liittyviä tekniikan osa-alueita sekä alustavat valmiudet toimia alan ammatillisissa tehtävissä.
- Sopivasti painotettuna tämä aineopintokokonaisuus antaa hyvät valmiudet syventäviin opintoihin useimmissa signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan (SITI) koulutusohjelman syventävissä opintokonaisuuksissa.

Esitietovaatimukset

Esitiedot määrittyvät valittavien kurssien esitietojen mukaan. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Langaton tietoliikenne 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Systeemiteoria 30 op
Tietoliikennepiirit 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLT-1200 Tietoliikenne-elektroniikan työkurssi 4-6 op III  
Yhteensä 4 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Tutkinnon muiden opintokokonaisuuksien pakollisia opintojaksoja ei voida valita. Mikäli tätä aineopintokokonaisuutta käytetään esitietona syventäviin opintoihin, tulee opintojaksojen valinnassa ottaa huomioon ko. syventävien opintojen kokonaisuuden esitietovaatimukset.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op 2   III  
SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op 2   II  
SGN-4200 Digitaalinen audio 5 op 2   III  
SGN-5508 Multimedia Analysis and Retrieval 5 op 2   III  
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op 3    
TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op 3    
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op 3    
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op 3    
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op 1   III  
TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op 1   III  
TLT-8207 Communication Circuits & Modules - 1 5-8 op 1   III  

1. Valittava vähintään yksi
2. Valittava vähintään yksi
3. Valittava vähintään yksi

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin opintoihin voidaan sisällyttää valittujen aineopinto-opintojaksojen esitieto-opintojaksoja, mikäli ne eivät ole pakollisina tutkinnon muissa opintokokonaisuuksissa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op II  
SGN-2056 Digital Linear Filtering II 4 op IV  
SGN-2206 Adaptive Signal Processing 5 op IV  
SGN-2306 Signal Compression 5 op IV  
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op III  
SGN-2706 Nonlinear Signal Processing 5 op IV  
SGN-2806 Neural Computation 5 op IV  
SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op III  
SGN-4051 Puheenkoodaus 4 op III  
SGN-4106 Speech Recognition 5 op IV  
SGN-4200 Digitaalinen audio 5 op III  
TKT-1220 Tietokonearitmetiikka I 4 op  
TKT-1426 Digital Design for FPGA 6 op  
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op II  
TLT-2150 Tietoliikenneverkkojen laboratorioharjoitukset 3 op II  
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op II  
TLT-5400 Digitaalinen siirtotekniikka 7 op III  
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op III  
TLT-8017 Basic Communication Circuits - 1 6-7 op II  
TLT-8107 Basic Communication Circuits - 2 7 op III  
TLT-8357 Communication Technologies in Battery Management 5-8 op II  

Lisätiedot

Aineopintokokonaisuus antaa laaja-alaiset perustiedot signaalinkäsittelyyn ja tietoliikennetekniikkaan perustuvien sulautettujen, verkottuneiden ja ohjelmoitavien laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteista. Sopivasti painotettuna se soveltuu useiden alan syventävien opintokokonaisuuksien esitiedoiksi. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös täydentämään muille automaatio-/tieto-/sähkötekniikan aloille painottuvia opintoja.

Viimeksi muokattu22.02.2011