Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Signaalinkäsittely ja multimedia, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Huttunen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella lineaarisia suotimia yksi- ja kaksiulotteisessa tapauksessa apuohjelmia käyttäen.
- Opiskelija kykenee toteuttamaan signaalinkäsittelyalgoritmeja Matlabilla, C/C++-kielellä tai muulla vastaavalla toteutustavalla.
- Opiskelija kykenee löytämään syvällisempiä menetelmiä kirjallisuudesta sekä muokkaamaan niitä käsillä olevaan ongelmaan sopivaksi.
- Opiskelijalla on tarvittavat esitiedot multimedian algoritmeista ja valmiudet jatkaa sen opintoja.
- Opiskelija osaa myös ratkaista yksinkertaisen hahmontunnistusongelman.
- Aineopintojen jälkeen opiskelijan osaa vastata kysymykseen "mitä signaalinkäsittely tarkoittaa".

Esitietovaatimukset

SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät, 3 op ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Lääketieteellinen informatiikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Multimedia 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Systeemiteoria 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Kurssi SGN-1251 voidaan sisällyttää aineopintoihin vain, jos se ei ole pakollinen perusopinnoissa. Kurssi SGN-1970 on pakollinen vain, jos kandidaatintyö tehdään tähän opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op II  
SGN-1600 Signaalinkäsittelyn ja multimedian työkurssi 5 op III  
SGN-1970 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari 0 op III  
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op II  
SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op II  
Yhteensä 19 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op III  
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op II  
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op II  
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op III  
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op III  
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op III  
SGN-2706 Nonlinear Signal Processing 5 op II  
SGN-3106 Digital Video Processing 4 op III  
SGN-3507 Introduction to Medical Image Processing 5 op III  
SGN-4010 Puheenkäsittelyn menetelmät 2 op II  
SGN-4051 Puheenkoodaus 4 op III  
SGN-4200 Digitaalinen audio 5 op II  
SGN-6058 Introduction to Biology of the Cell 3 op II  
SGN-6106 Computational Systems Biology 5 op III  
SGN-6166 Introduction to R programming 3 op III  
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op III  
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuudessa tutustutaan digitaalisessa muodossa olevien signaalien automaattisen muokkauksen ja analyysin perusmenetelmiin ja sovelletaan niitä mm. kuvan, äänen ja videon käsittelyyn sekä multimediaan liittyvissä sovelluksissa. Opintokokonaisuuden pakollisten kurssien laajuus on 18 opintopistettä, ja ne on valittu niin, että ne tarjoavat mahdollisimman laajan katsauksen oppiaineen aihepiireihin. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös täydentämään esimerkiksi ohjelmistotekniikan, tietoliikennetekniikan, digitaali- ja tietokonetekniikan, lääketieteellisen tekniikan, elektroniikan sekä automaatio- ja säätötekniikan opintoja. Erityisesti muiden kuin tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden tulee huolehtia siitä, että esitietokurssit suoritetaan ajallaan.

Opintokokonaisuuteen liittyvät dokumentit

BachelorCourses.pdf

Viimeksi muokattu15.08.2011