Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähköfysiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Saku Suuriniemi

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee sähkömagneettisten ilmiöiden mallintamisen perusteet: havaintojen systematisointi, siinä yleisesti käytetty matemaattinen kieli ja rakenteet, sekä välttämättömän ja riittävän laajan mallin ero periaatteelliselta ja käytännön kannalta.
- Opiskelija hallitsee sähkötekniikan perussuunnittelu- ja analyysimenetelmät, ja ymmärtää niiden riippuvuuden taustaoletuksista.
- Opiskelija osaa systemaattisesti muotoilla sähköteknisistä käytännön suunnittelutehtävistä matemaattisia tehtäviä ja ratkaista niitä. Hän myös ymmärtää miten tuloksia voidaan soveltaa käytännön kysymyksissä.
- Opiskelija on luonut kokonaisnäkemyksen ja saavuttanut mallinnustaitoja sähköfysiikan ja jollain fysiikan, elektroniikan tai matematiikan alalla.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Sähköfysiikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SMG-5070 Sähkömagneettisten järjestelmien analyysi 5 op II  
SMG-5100 Sähkömagnetiikka ja matemaattinen fysiikka I 5 op II  
SMG-5150 Sähkömagneettinen mallintaminen I 3 op III  
SMG-5170 Monifysiikkatehtävät sähkömagnetiikassa 5 op III  
Yhteensä 18 op  

Täydentävät opintojaksot

Kurssit tarjoavat kaksi teemaa, matematiikka ja elektroniikka & fysiikka.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-3150 EMC-suunnittelu 5 op
ELE-3506 Antenna Basics 2 op
ELE-6050 RF-tekniikan perusteet I 5 op
ELE-6100 Suurtaajuustekniikan perusmittaukset 4 op
FYS-1400 Optiikka 5 op
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
MAT-33351 Vektorikentät 6 op
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin 7 op
MAT-43650 Matemaattinen analyysi 6 op
SMG-3100 Sähkötekniikan historia 3 op
SMG-5260 Sähkömagneettiset häiriöt (EMI) 3 op

Lisätiedot

Sähkötekninen tutkimus ja tuotekehitys tarkoittaa mallintamista ja analysointia. Sähköfysiikan aineopintojen tavoite on oppia ymmärtämään, miten erilaiset käytännön suunnitteluun tarkoitetut mallit rakennetaan matemaattis-fysikaalisista perusteista.

Viimeksi muokattu31.03.2011