Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Säätötekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Yrjö Majanne, Pekka Pietilä, Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

- Kurssin suoritettuann opiskelija tuntee teollisuusprosessien instrumentoinnin perusteiden ja ymmärtää niiden roolin prosessien toiminnassa
- Opiskelija hallitsee prosessien dynaamisen analyysin perusteet
- Opiskelija osaa soveltaa automaatiosovelluksen suunnitteluprosessia ja suorittaa säätäjien virittäminen

Esitietovaatimukset

ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet (vain vanhemmille opiskelijoille) ( Pakollinen )
ASE-1230 Systeemitekniikan perusteet 2 (vain uudemmille opiskelijoille) ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Mikrosysteemitekniikka 30 op
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Prosessiautomaatio 30 op
Puunjalostusautomaatio 30 op
Systeemiteoria 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op
Virtaustekniikka 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Vanhemmille opiskelijoille kurssin ASE-2170 tilalla ACI31040 Automaatiolaitteet ja -verkot

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu 5 op
Yhteensä 17 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö voi hyväksyä muitakin opintojaksoja.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-10020 Automaation dokumentointi 3 op
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet 5 op
ENER-7010 Teollisuuden prosessit 4 op
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet 3 op
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Kokonaisuus sopii hyvin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Automaatiota tarvitaan kaikkialla ja kokonaisuus antaa perustiedot systeemien analyysistä, hallinnasta ja laitetekniikasta. Kaikki opiskelijat voivat tehdä kandityön kokonaisuuteen.

Viimeksi muokattu24.02.2011