Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennustekniikka C, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teuvo Tolonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää rakennustuotannon ohjauksen perusmenetelmiä ja selittää rakennushankkeen kulun sekä esitellä tavanomaiset rakentamisessa käytettävät materiaalit.
- Opiskelija osaa arvioida rakentamisen taloudelliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa talonrakentamisen kustannuslaskennan menetelmät.
- Opiskelija osaa toimia yhteistyössä rakentamisen asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksot on suoritettava esitietoketjun mukaisessa järjestyksessä.

Opintojakso Opintopisteet
RTEK-3130 Rakennusaineet ja -tarvikkeet 4 op
RTT-1010 Rakennusalan kustannuslaskenta 4 op
RTT-1020 Johdanto rakennustuotantoon ja -talouteen 3 op
RTT-4011 Talonrakentamisen tuotantotekniikka 4 op
RTT-4030 Talotekniikka I 3 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
RTT-5010 Rakennuslainsäädäntö 2 op
Yhteensä 23 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus voidaan täydentää myös 30 opintopisteeseen tai pitkäksi sivuaineeksi (50-60 op) seuraavista opintojaksoista. Täydentävien opintojaksojen kohdalla on otettava huomioon esitietovaatimukset.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MPR-5220 Maarakennustekniikka 5 op
RTEK-3530 Eristysrakenteet 5 op
RTEK-3740 Rakenteiden historia 2 op
RTT-2020 Kiinteistön hoito ja hallinta 5 op
RTT-2040 Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen 4 op
RTT-3010 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op
RTT-3020 Rakennuttaminen 3 op
RTT-4020 Rakennustuotannon ohjaus 6 op
RTT-4040 Talotekniikka II 4 op
RTT-4070 Rakennustuoteteollisuus ja erikoisurakointi 4 op
RTT-4106 Project Management 3 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu tuotantotalouden koulutusohjelman tekniseksi sivuaineeksi. Opintokokonaisuus antaa valmiudet yhteistyöhön rakentamisen asiantuntijoiden kanssa ja perustiedot rakentamisen tuotannon ohjauksesta.

Viimeksi muokattu03.03.2011