Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennustekniikka A, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teuvo Tolonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa toimia talonrakennushankkeen taloteknisenä asiantuntijana yhteistyössä rakentamisen asiantuntijoiden kanssa.
- Opiskelija osaa selittää rakennushankkeen kulun ja kuvata rakentamisen prosessit.
- Opiskelija osaa esitellä tavanomaiset rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tarvikkeet.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RTEK-3130 Rakennusaineet ja -tarvikkeet 4 op
RTEK-3530 Eristysrakenteet 5 op
RTT-1020 Johdanto rakennustuotantoon ja -talouteen 3 op
RTT-3020 Rakennuttaminen 3 op
RTT-4030 Talotekniikka I 3 op
RTT-4040 Talotekniikka II 4 op
RTT-5010 Rakennuslainsäädäntö 2 op
Yhteensä 24 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus voidaan täydentää myös 30 opintopisteeseen tai pitkäksi sivuaineeksi (50-60 op). Opintojaksot on suoritettava esitietoketjun mukaisessa järjestyksessä. Rakennesuunnittelun perusteiden suorittaminen edellyttää perusstatiikan tuntemusta. Muita esitietovaatimuksia ei ole.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MPR-5220 Maarakennustekniikka 5 op
RTEK-3110 Rakennesuunnittelun perusteet 6 op
RTEK-3511 Rakennusfysiikka 6 op
RTEK-3740 Rakenteiden historia 2 op
RTT-1010 Rakennusalan kustannuslaskenta 4 op
RTT-2040 Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen 4 op
RTT-2050 Kiinteistön elinkaaritalous 3 op
RTT-3010 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op
RTT-4011 Talonrakentamisen tuotantotekniikka 4 op
RTT-4020 Rakennustuotannon ohjaus 6 op
RTT-4052 Rakennusalan yrityksen liiketoiminta 4 op
RTT-4070 Rakennustuoteteollisuus ja erikoisurakointi 4 op
RTT-4106 Project Management 3 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ympäristö- ja energiatekniikan sekä konetekniikan koulutusohjelmassa Talotekniikan aineopinnot suorittaneille. Opintokokonaisuus antaa valmiudet yhteistyöhön rakentamisen asiantuntijoiden kanssa sekä parantaa valmiuksia toimia hankkeissa taloteknisenä suunnittelijana.

Viimeksi muokattu03.03.2011