Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jurkka Kuusipalo

Osaamistavoitteet

- Pakkaus- ja paperinjalostustekniikan aineopinnot on poikkitieteellinen kokonaisuus, joka antaa opiskelijalle perustietämyksen ja kokonaiskäsityksen pakkausalan, paperin- ja kartonginvalmistuksen, sekä niiden jalostuksen eri osa-alueista.
- Antaa opiskelijalle perusvalmiudet pakkaus-, paperi-, kartonki- sekä jalostusteollisuuden käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.
- Opintokokonaisuus sisältää harjoitustöitä, joiden avulla opiskelija ymmärtää teorian ja käytännön välisen yhteyden.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
PAK-1011 Johdatus paperinjalostus- ja pakkaustekniikkaan 2 op
PAK-1020 Paperin- ja kartonginvalmistuksen perusteet 7 op
PAK-1030 Paperin ja kartongin laboratoriotyöt 2 op
PAK-1040 Kuidut paperi- ja kartonkituotteissa 3 op
PAK-1051 Päällystys- ja laminointitekniikka 6 op
PAK-1061 Adheesio paperin- ja kartonginjalostuksessa 5 op
Yhteensä 25 op

Lisätiedot

Pakkaus- ja paperia jalostavaan teollisuuteen suuntautuvalle suositellaan soveltuvin osin energia- ja prosessitekniikan, kemian, bio- ja ympäristötekniikan, materiaalitekniikan, kone- ja automaatiotekniikan, teollisuustalouden opintoja.

Opintokokonaisuuteen liittyvät dokumentit

PAK kurssit 2011-2012.ppt

Viimeksi muokattu16.03.2011