Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Terho Jussila, Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

- Opinnot suorittanut tuntee massa-, energia-, informaatio- tms. systeemien mallintamisen, analyysin ja suunnittelun käsitteet.
- Hän ymmärtää systeemien mallintamisessa tarvittavien menetelmien ja algoritmien perusteet ja osaa soveltaa niitä analyysissä ja sunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Esitiedoksi tarvitaan joko ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet tai ASE-1250 Järjestelmien ohjaus. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Oppivat järjestelmät 30 op
Puunjalostusautomaatio 30 op
Systeemiteoria 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ACI-20010 tai ASE-1250 on pakollinen, jos ei ole ollut yhteisissä opinnoissa. Opintojakson Sumea laskenta voi korvata opintojaksolla Soft Computing (joko 52800 tai 532800).

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op II  
ACI-41050 Sumea laskenta 4 op III  
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op III  
Yhteensä 16 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö voi hyväksyä muitakin opintojaksoja.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op

Lisätiedot

Termillä "Oppivat ja älykkäät järjestelmät" tarkoitetaan neuraalilaskennan, sumean päättelyn, geneettisten algoritmien, älykkäiden ohjelmistoagenttien ym. tarkoittamaa kokonaisuutta. Näihin perustuvat toteutukset yleistyvät elektronisissa laitteissa, automaatiojärjestelmissä ja signaalinkäsittelyssä. Systeemiteorian opetuksen tavoitteena on hallita käyttökelpoiset yleismetodit siten, että insinööritutkinnon suorittanut soveltuu alan tutkimus-, kehitys- ja opetustyöhön talouselämän sekä tutkimus- ja opetuslaitosten palveluksessa. Koulutus pyritään rakentamaan niin yleiselle pohjalle, että soveltamisvalmius ulottuisi myös tavanomaisen tekniikan ulkopuolelle. Systeemiteoriassa pääpaino on säädön suunnittelumenetelmissä. Yleismetodisen luonteensa johdosta aine soveltuu hyvin useiden insinöörialojen tutkimus- ja kehitystehtäviin aikoville. Lisäksi se antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun. Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu25.01.2011