Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Oppivat ja älykkäät järjestelmät, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Alpo Värri, Ari Visa

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää oppivien ja älykkäiden järjestelmien peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa käsitellä mittaussuureiden joukkoa siten, että niistä voidaan tunnistaa eri tekniikoilla haluttuja ilmiöitä ja pystyy arvioimaan kehitetyn järjestelmän suorituskyvyn rajat.
- Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät hahmontunnistusmenetelmät ja vertailemalla valita niistä soveltuvimman annettuun tehtävään sekä osaa evaluoida eri menetelmiä.
- Opiskelija pystyy seuraamaan alan kirjallisuutta ja pystyy ottamaan käyttöön kirjallisuudesta löydetyn älykkään menetelmän.

Esitietovaatimukset

SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät ( Pakollinen )
OHJ-1100 Ohjelmointi I ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-7716 Predictive and Fuzzy Control 5 op III  
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op III  
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op III  
SGN-2556 Pattern Recognition 5 op III  
SGN-2806 Neural Computation 5 op III  
Yhteensä 24 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-3036 Microsensors 5 op IV  
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op III  
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op II  
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op IV  
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op III  
OHJ-4301 Sulautettu ohjelmointi 5 op IV  
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op III  
SGN-2206 Adaptive Signal Processing 5 op IV  
SGN-2607 Statistical Signal Processing 6 op V  
SGN-2706 Nonlinear Signal Processing 5 op IV  
SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op II  
SGN-4106 Speech Recognition 5 op III  
SGN-4507 Speech Recognition Laboratory 3 op IV  
SGN-5306 Knowledge Mining 3 op III  
TKT-1111 Tietokonearkkitehtuuri 1 5 op III  
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op II  
TKT-1426 Digital Design for FPGA 6 op V  
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op II  
TKT-3516 Signal Processors 5 op IV  
TKT-3541 SoC-alustat 5 op IV  
TTE-5516 Machine Vision and Optical Measurements 6 op V  

Lisätiedot

Oppivilla ja älykkäillä menetelmillä tarkoitetaan pääsääntöisesti menetelmiä, joiden avulla voidaan suorittaa tietynlaista älykkyyttä vaativia tehtäviä kuten hahmontunnistus (luokittelu), ennustaminen ja erilaisten signaalien analysointi. Tällaisia ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi itsenäisesti toimivissa koneissa ja laitteissa. Neurolaskenta ja sumea logiikka ovat kaksi tunnettua esimerkkiä oppivista ja älykkäistä menetelmistä. Yksi keskeinen oppivien ja älykkäiden menetelmien käyttöalue on signaalinkäsittely ja sen sovellutukset. Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sivuaine antaa opiskelijalle perustiedot oppivista ja älykkäistä menetelmistä sekä kyvyn soveltaa niitä erityisesti signaalinkäsittelyn sovellutuksissa. Täydentävillä kursseilla sivuaineen painotusta voidaan suunnata joko teoreettisempaan tai soveltavampaan suuntaan.

Viimeksi muokattu31.03.2011