Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ohjelmistotekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy määrittelemään, suunnittelemaan, toteuttamaan ja testaamaan pienimuotoisia ohjelmistoja.
- Opiskelija osaa toimia ohjelmistoprojektissa asiakkaana.
- Opiskelija saavuttaa yleissivistävän tason ohjelmoinnin käsitteistä ja periaatteista.

Esitietovaatimukset

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet tai OHJ-1020 Tietotekniikan perusteet ja varusohjelmat ( Pakollinen )
OHJ-1100 Ohjelmointi I tai OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1 ( Pakollinen )
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet ( Pakollinen )
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet ( Suositeltava )
OHJ-1050 Ohjelmointi II tai OHJ-1060 Laaja ohjelmointi 2 ( Suositeltava )
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation ohjelmistotekniikka 30 op
Automaation tietotekniikka 30 op
Käytettävyys 30 op
Laskennallinen systeemibiologia 30 op
Lääketieteellinen informatiikka 30 op
Ohjelmistotiede 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

OHJ-1700 on pakollinen vain, jos kandidaatintyö tehdään tähän aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op 1  
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 6 op 1  
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op  
OHJ-1700 Ohjelmistotekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op  
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op  
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin 4 op  
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op  
Yhteensä 28 op  

1. Opintojaksot ovat vaihtoehtoiset ja toistensa poissulkevat.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät 6 op
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet 5 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen 5 op
IHTE-7302 Monikulttuurinen suunnittelu 3 op
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
OHJ-1850 Ohjelmistotekniikan erityiskysymyksiä 3 op
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet 5 op
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja 5 op
OHJ-2156 Analysis of Algorithms 4 op
OHJ-2306 Introduction to Theoretical Computer Science 6 op
OHJ-2700 Tietokonegrafiikka 6 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio 5 op
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op
OHJ-4040 Rinnakkaisuuden jatkokurssi 3 op
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät 4 op
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op
OHJ-4301 Sulautettu ohjelmointi 5 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4-6 op

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka on tärkeänä osana suuressa osaa tekniikan eri alojen sovelluksia. Tämän takia ohjelmistotekniikan aineopinnot sopivat mukaan minkä tahansa tekniikan alan opintoihin. Ohjelmistotekniikka tukee myös tietokoneella tehtävien suunnittelujärjestelmien käyttöä ja sovittamista kulloiseenkin käyttötarkoituseen.

Viimeksi muokattu16.03.2011