Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ohjelmistotekniikan sivuaine, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Kaisa Keskitalo

Osaamistavoitteet

- Sivuaineen suoritettuaan opiskelijalla on ohjelmointivalmiudet pienimuotoisten ohjelmien toteuttamiseen.
- Opiskelija pystyy osallistumaan ohjelmistoprojektiin osana asiakkaan projektiryhmää.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Ohjelmistotuotannon sivuaine 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintojaksoja on sisällytetty jo aiempiin opintoihin, tulee opintokokonaisuus täydentää 25 opintopisteeseen täydentävien opintojaksojen luettelosta.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-1100 Ohjelmointi I 4 op 1  
OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1 5 op 1  
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op 2  
OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2 6 op 2  
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op  
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op  
Yhteensä 28 op  

1. Opintojaksot ovat vaihtoehtoiset ja toisensa poissulkevat.
2. Opintojaksot ovat vaihtoehtoiset ja toisensa poissulkevat.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
MATHM-37100 Johdatus hypermediaan 3 op
OHJ-1050 Varusohjelmat 2 op
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin 4 op
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op
TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op

Lisätiedot

Aineopintokokonaisuudesta ei voi tehdä kandidaatintyötä. Opintokokonaisuutta ei voi valita tietotekniikan koulutusohjelmaan.

Viimeksi muokattu30.09.2011