Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalitutkimus, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Vuorinen, Toivo Lepistö

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa materiaalien tutkimusmenetelmät ja pystyy arvioimaan niiden käyttömahdollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet laajentaa osaamistaan materiaalitutkimuksessa.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot 30 op
Materiaalitutkimus 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op
MOL-1510 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op
Yhteensä 10 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MOL-1430 Materiaalien valmistusmenetelmät 1 5 op
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät 2 5 op
MOL-1620 Energiatekniikan materiaalit 5 op
MOL-1630 Konstruktiomateriaalit 5 op
MOL-1640 Tekstiilimateriaalit 5 op
MOL-1650 Materiaalit ja ympäristö 5 op

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu muille kuin materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Viimeksi muokattu04.05.2011