Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalitekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Vuorinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää materiaaliopin tieteellisen perusteet ja soveltaa niitä opinnäytteessä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biomateriaalitekniikka 30 op
Kuitu- ja tekstiilitekniikka 30 op
Materiaalifysiikka 30 op
Materiaalitutkimus 30 op
Metallimateriaalit 30 op
Pinnoitustekniikka ja keraamimateriaalit 30 op
Tekniset polymeerimateriaalit 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MOL-1510 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op   III  
MOL-1520 Materiaalien termodynamiikka ja kinetiikka 5 op   II  
MOL-1530 Polymeerifysiikka 5 op   II  
MOL-1800 Materiaalitekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op 1   III  
Yhteensä 15 op    

1. Kandidaatintyön voi tehdä niille laitoksille, joiden tarjoamia opintojaksoja kuuluu Materiaalitekniikan aineopintokokonaisuuteen. Tällöin opiskelija suorittaa kyseisen laitoksen kandidaatintyöseminaarin. Jos seminaaria ei ole tarjolla, tulee suorittaa opintojakso MOL-1800.

Täydentävät opintojaksot

Täydentävien opintojaksojen valinnoilla opiskelija suuntaa kandidaatintyönsa aihealuetta.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
BME-1120 Bio- ja lääketieteen materiaalit 5 op
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op
MOL-1620 Energiatekniikan materiaalit 5 op
MOL-1630 Konstruktiomateriaalit 5 op
MOL-1640 Tekstiilimateriaalit 5 op
MOL-1650 Materiaalit ja ympäristö 5 op

Viimeksi muokattu28.03.2011