Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalien valmistustekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Vuorinen, Tuomo Tiainen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset materiaaliominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä tärkeimmät materiaali- ja tuotevalmistuksen menetelmät.
- Opiskelija pystyy arvioimaan materiaalien ja tuotevalmistusmenetelmien soveltuvuutta eri käyttökohteisiin ja on perillä eri tuotevalmistusmenetelmien vaikutuksista materiaaliominaisuuksiin.
- Opiskelijalla on valmiudet laajentaa osaamistaan erityisesti metallimateriaalien ja metallien tuotevalmistuksen kentässä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Metallimateriaalit 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MOL-1310 Materiaaliopin perusteet 1 5 op
MOL-1320 Materiaaliopin perusteet 2 5 op
MOL-1430 Materiaalien valmistusmenetelmät 1 5 op
Yhteensä 15 op

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso MOL-1520 on pakollinen esitieto Metallimateriaalien syventävään opintokokonaisuuteen ja sen lukemista suositellaan jo kandidaattivaiheessa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät 2 5 op
MOL-1520 Materiaalien termodynamiikka ja kinetiikka 5 op
MOL-1630 Konstruktiomateriaalit 5 op

Lisätiedot

Kokonaisuus on tarkoitettu muille kuin materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

Viimeksi muokattu04.05.2011