Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Matematiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Pohjolainen, Keijo Ruohonen, Martti Lehto

Osaamistavoitteet

- Matematiikan aineopintokokonaisuus antaa hyvän ja laajan perustan matematiikan syventäville opinnoille, opettajankoulutukseen sekä muiden teknillisten pääaineiden teoreettisille opinnoille.

Esitietovaatimukset

Matematiikan aineopintojen suositeltavat esitiedot ovat teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman perusopintoihin sisältyvät matematiikan opintojaksot. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Matematiikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op 2  
MAT-31086 Complex Analysis 5 op 2  
MAT-41150 Algebra 1 5 op 1  
MAT-41156 Algebra 1 5 op 1  
MAT-43650 Matemaattinen analyysi 6 op  
Yhteensä 26 op  

1. Toisiaan vastaavat suomen- ja englanninkieliset kurssit
2. Toisiaan vastaavat suomen- ja englanninkieliset kurssit

Täydentävät opintojaksot

MAT-55500 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä voivat valita ainoastaan opettajankoulutuksen opiskelijat.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (25)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-20401 Vektorianalyysi 4 op
MAT-20451 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta 4 op
MAT-20601 Diskreetti matematiikka 4 op
MAT-21161 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
MAT-31107 Numerical Analysis 4 op
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-33317 Statistics 1 4 op
MAT-33351 Vektorikentät 6 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-55500 Matematiikan opetuksen erityiskysymyksiä 5 op

Viimeksi muokattu07.04.2011